Zlaté hity

Pre reláciu Zlaté hity vysielanú na STV sme vytvorili kompletný grafický balík.