Trieda 9.A

Spolupracovali sme na strihu seriálu Třída 8.A vysielanom Českou televíziou.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10719503009-trida-8-a/