Tore in Die Stadt

Strih dokumentárneho filmu Tore in Die Stadt (SK/AT, 21min, slovenské znenie, 2005).

Námet, scenár a produkcia: Ingrid Konrad (AT), Gisa Ruland (AT)

Réžia: Miloš Volný

Strih: Juraj Monošík

Filmový dokument chce upriamiť pozornosť na okrajové časti mesta a mestské vstupy. Intenzívna výmena skúseností, ktoré majú mestá Viedeň a Bratislava v oblasti rozvoja priemyslu, malovýroby a obchodu v okrajových mestských častiach, by mala otvoriťnové možnosti cezhraničnej spolupráce pri rozvoji miest v tomto regióne. Dokument sa snaží o povrchové mapovanie súčasného stavu na okraji oboch hlavných miest, v priemyselných, malovýrobných a obchodných zónach.

Spolupráca: Ústav urbanizmu Fakulta architektúry STU Stadtgestaltung Stadt Wien (Magistrátne oddelenie 19 mesta Viedne pre architektúru a tvorbu mesta) Wiener Wirtschaftsforderungsfonds podpora: Európske fondy pre regionálny rozvoj Stadtgestaltung Wien ((Magistrátne oddelenie 19 mesta Viedne pre architektúru a tvorbu mesta, A4-nultý priestor, MKSR, NOC, Atrakt Art, IPEC Management.