Susedské prípady

Režijne a strihovo spolupracujeme na výrobe televíznej scripted-reality show Susedské prípady vysielanej na TV Markíza.