Spektrum vedy – Matematika

Réžia: Viktor Csudai

Scenár: Lenka Moravčíková-Chovanec

Cieľom filmu je odhaliť matematické princípy v bežnom živote a tak odstrániť predsudky voči matematike ako vede. Chceme definovať  matematiku cez prax, upozorniť na jej dlhú históriu aj súčasné „matematické celebrity“ – na osude matematika Pereľmina. Progresívnosť akýchkoľvek vedeckých disciplín je daná úrovňou ich matematizácie (prekvapivo aj lingvistiky, histórie) a tá zasa ovplyvňuje blaho nášho bytia – po zdravotnej, materiálnej aj duševnej stránke. Źáner filmu je populárno-náučný.