Rodinné prípady

Režijne a strihovo spolupracujeme na výrobe televíznej scripted-reality show Rodinné prípady vysielanej na TV Markíza.