Legenda o Rytieroch zo Sitna

Pre spoločnosť VANTAGE sme postrihali seriál Legenda o Rytieroch zo Sitna vysielaný na Slovenskej televízii zakončený záznamom veľkolepého divadelného predstavenia.

http://www.csfd.cz/film/346126-legenda-o-rytieroch-zo-sitna-viva-zbor

Epizóda 1: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3274/38298

Príbeh hudobno-scénického diela vychádza z voľného prerozprávania starej slovanskej legendy o rytieroch zo Sitna, ktorí boli zakliati a uväznení v útrobách sitnianskeho vrchu. Je to príbeh o základných ľudských hodnotách – spolupatričnosti, bratstva, priateľstva, rešpektu, lásky k rodine a úcty k prírode. Súčasťou deja je aj návšteva solúnskych bratov Cyrila a Metoda, prinášajúcich písmo a vzdelanosť pred 1150. rokmi na naše územie. Premiérové uvedenie hudobno-dramatického diela Oskara Rózsu a Petra Kollára aj týmto výročím získava na svojej aktualite.