Farma 1 – 9

Spolupracujeme na výrobe televíznej reality show Farma pre televíziu Markíza.
Podieľame sa na réžii, postprodukčnej supervízii i strihu.